Welcome龙虎游戏规则为梦而年轻!

  • 业务办理指南
企业服务热线、服务监督热线:400-0771-056

南宁市世纪君悦大酒店龙虎游戏规则

  • 总公司职位
南宁市世纪君悦大酒店龙虎游戏规则
职位名 人数 学历 工作年限 薪资 地点 发布时间
监察部
1人 大专 6年以上 6001-8000 南宁市/青秀区 2019-05-17
1人 大专 2年以上 3001-4000 南宁市 2019-05-17
财务中心
1人 大专 8年以上 8001-10000 南宁市 2019-05-17
人资部
1人 大专 1年以上 3001-4000 南宁市 2019-05-17
1人 大专 5年以上 6001-8000 南宁市/青秀区 2019-05-17
1人 大专 2年以上 5001-6000 南宁市 2019-05-17
工程部
1人 中专 5年以上 5001-6000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 1年以上 3001-4000 南宁市 2019-05-17
营销中心
1人 大专 5年以上 6001-8000 南宁市 2019-05-17
2人 中专 2年以上 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-17
2人 大专 不限 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
前厅部
1人 大专 1年以上 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-17
1人 大专 1年以上 4001-5000 南宁市 2019-05-17
1人 中专 2年以上 4001-5000 南宁市 2019-05-17
2人 中专 不限 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
2人 高中 1年以上 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
餐饮部
1人 大专 3年以上 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-17
1人 高中 2年以上 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
1人 中专 3年以上 8001-10000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 不限 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
1人 不限 3年以上 4001-5000 南宁市/青秀区 2019-05-17
2人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 不限 3001-4000 广西壮族自治区 2019-05-17
2人 初中 不限 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
保安部
1人 不限 3年以上 5001-6000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 1年以上 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
3人 初中 1年以上 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
客房部
1人 大专 3年以上 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-17
5人 不限 不限 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17

联系方式:

电      话
联系人 人资行政部卢小姐
电子邮件 2029466040@qq.com
网      址 www.sjjyhotel.com
联系地址 广西南宁市青秀区
招聘网站守法承诺书