Welcome龙虎游戏规则为梦而年轻!

  • 业务办理指南
企业服务热线、服务监督热线:400-0771-056

南宁千霸科技龙虎游戏规则

  • 总公司职位
南宁千霸科技龙虎游戏规则
职位名 人数 学历 工作年限 薪资 地点 发布时间
16人 不限 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-17
3人 大专 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
10人 大专 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
6人 大专 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
10人 大专 不限 4001-5000 南宁市 2019-05-17
3人 大专 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
8人 大专 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
3人 大专 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
6人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
4人 不限 不限 4001-5000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
15人 不限 不限 6001-8000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
6人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 不限 4001-5000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
8人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17

联系方式:

电      话
联系人 袁小姐
电子邮件 liuyutrade@163.com
网      址
联系地址 南宁市兴宁区民主路8号斯壮厦大20A1室
招聘网站守法承诺书