Welcome龙虎游戏规则为梦而年轻!

  • 业务办理指南
企业服务热线、服务监督热线:400-0771-056

南宁鹏旭科技龙虎游戏规则

  • 总公司职位
南宁鹏旭科技龙虎游戏规则
职位名 人数 学历 工作年限 薪资 地点 发布时间
15人 不限 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-17
6人 大专 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
9人 大专 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
6人 大专 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
2人 大专 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
8人 大专 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
3人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 不限 4001-5000 南宁市 2019-05-17
3人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
8人 不限 不限 1501-2000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 不限 4001-5000 南宁市 2019-05-17
3人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
4人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
6人 不限 不限 6001-8000 南宁市 2019-05-17

联系方式:

电      话
联系人 黄小姐
电子邮件 px8058653@163.com
网      址
联系地址 南宁市民主路8号斯壮大厦20层A1
招聘网站守法承诺书