Welcome龙虎游戏规则为梦而年轻!

  • 业务办理指南
企业服务热线、服务监督热线:400-0771-056

南宁呵护健康体检龙虎游戏规则

  • 总公司职位
南宁呵护健康体检龙虎游戏规则
职位名 人数 学历 工作年限 薪资 地点 发布时间
销售部
10人 不限 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 1年以上 5001-6000 南宁市 2019-05-17
1人 不限 3年以上 10001-15000 南宁市 2019-05-17
10人 不限 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-17
财务部
1人 不限 1年以上 3001-4000 南宁市 2019-05-17
护理部
2人 大专 1年以上 3001-4000 南宁市/青秀区 2019-05-17
5人 大专 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
2人 大专 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
客服部
8人 不限 不限 3001-4000 南宁市 2019-05-17
体检中心
3人 大专 1年以上 4001-5000 南宁市/青秀区 2019-05-17
1人 大专 5年以上 6001-8000 南宁市/青秀区 2019-05-17
3人 本科 3年以上 10001-15000 南宁市 2019-05-17
2人 大专 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-17
1人 本科 3年以上 4001-5000 南宁市 2019-05-17
2人 大专 3年以上 6001-8000 南宁市 2019-05-17
2人 大专 5年以上 6001-8000 南宁市 2019-05-17
3人 大专 5年以上 4001-5000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 不限 2001-3000 南宁市 2019-05-17
2人 大专 3年以上 6001-8000 南宁市 2019-05-17
2人 大专 3年以上 4001-5000 南宁市 2019-05-17
6人 大专 3年以上 4001-5000 南宁市 2019-05-17
2人 不限 3年以上 5001-6000 南宁市 2019-05-17

联系方式:

电      话
联系人 梁女士
电子邮件 hhjkhr@163.com
网      址 www.gxhhjk.com
联系地址 南宁市青秀区长园路18号
招聘网站守法承诺书