Welcome龙虎游戏规则为梦而年轻!

  • 业务办理指南
企业服务热线、服务监督热线:400-0771-056

广西歌舞剧院有限责任公司

  • 总公司职位
广西歌舞剧院有限责任公司
职位名 人数 学历 工作年限 薪资 地点 发布时间
艺术创作中心
1人 本科 不限 4001-5000 南宁市 2019-05-10
1人 本科 不限 4001-5000 南宁市 2019-05-16
4人 本科 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-16
1人 本科 不限 4001-5000 南宁市 2019-05-16
合唱团
20人 本科 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-16
20人 本科 不限 5001-6000 南宁市 2019-05-16
综合办公室
1人 本科 不限 6001-8000 南宁市/青秀区 2018-12-27
1人 本科 不限 4001-5000 南宁市/青秀区 2018-12-27
1人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2018-12-27
1人 中专 不限 4001-5000 南宁市/青秀区 2018-12-27
人力资源部
1人 本科 不限 6001-8000 南宁市/青秀区 2019-02-27
1人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2018-12-27
计划财务部
1人 本科 不限 6001-8000 南宁市/青秀区 2019-02-27
1人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2018-12-27
1人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2018-12-27
纪检监察室
1人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-02-20
市场营销部
1人 大专 不限 6001-8000 南宁市/青秀区 2019-04-25
1人 大专 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-01-18
交响乐团
30人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-10
4人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-10
30人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-04-25
4人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-04-25
舞蹈团
30人 中专 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-04-25
30人 大专 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-04-25
声乐团
1人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-04-25
2人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-10
民族乐团
2人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-16
1人 本科 不限 5001-6000 南宁市/青秀区 2019-05-16
艺术指导中心
12人 本科 不限 5001-6000 广西壮族自治区 2019-02-27
1人 本科 不限 广西壮族自治区 2019-02-27
3人 本科 不限 广西壮族自治区 2019-02-27
7人 本科 不限 广西壮族自治区 2018-11-19

联系方式:

电      话
联系人 人力资源部
电子邮件 gwjyrs@163.com
网      址
联系地址 南宁市青秀区民主路13号
招聘网站守法承诺书